Agrokomplex Šumava

Horské a podhorské pastevectví

Uplatňování moderních technologických postupů

Skladování zemědělských produktů a výroba krmných směsí

Produkce regionálních potravin a místních specialit

Prostřednictvím tohoto projektu byl pořízen manipulátor a špalíkovač.